Addurl.nu

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN
QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

QUY HOẠCH NAM SÀI GÒN

Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/2000

Công trình hoàn thành vào năm 2007. A Thạch đã gặp, làm việc và trao đổi trực tiếp với anh Ngô Quang Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Kiến Trúc NGÔ QUANG HIỀN và được a mời về làm việc, phụ trách mảng MÔ HÌNH.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000