Addurl.nu

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG
CAO ỐC VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558
CAO ỐC VĂN PHÒNG
Kích thước: 2000mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 900mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 900mm x 900mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1000mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1000mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/40