Addurl.nu

Dự án

Dự án

Dự án

Dự án

Dự án
Dự án
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558
Dự án
Kích thước: 4500mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1800mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/150
Kích thước: 2000mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/500
Kích thước: 3850mm x 3400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 4400mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2400mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3500mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300