Addurl.nu

NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ

NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ

NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ

NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ

NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ
NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558
NỘI THẤT VÀ BIỆT THỰ
Kích thước: 1400mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/150
Kích thước: 1250mm x 625mm - Tỷ lệ: 1/40
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1800mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1400mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1400mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1600mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 800mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 650mm x 450mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 600mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/20