Addurl.nu

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1
HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

HƯNG ĐIỀN NEW TOWN - QUẬN 1

Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300

Công trình hoàn thành vào năm 2008 trong thời gian 3 ngày 3 đêm. Có lẽ đây là 1 kỷ lục đã phá vỡ mọi kỷ lục trong nghành MO HINH KIEN TRUC của MO HINH ARTTECH.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 1900mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200