Addurl.nu

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC
BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

BẢO LỘC GOLDEN CITY - BẢO LỘC

Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300

Công trình hoàn thành vào năm 2017. Năm mà MÔ HÌNH ARTTECH thành công nối tiếp thành công.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 1900mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200