Addurl.nu

DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG

DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG

DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG

DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG

DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG
DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558
DU LỊCH VÀ NGHỈ DƯỠNG
Kích thước: 2000mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/500
Kích thước: 2200mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 4400mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 3000mm x 2400mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1500mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/500
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 1600mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 850mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 2000mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300