Addurl.nu

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2
KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

KHU ĐT TÂY BẮC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2

Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/10000

Công trình hoàn thành vào năm 2016. Năm mà MÔ HÌNH ARTTECH phát triển rực rỡ, với những hợp đồng lớn và những đối tác lớn.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000