ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH
ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH
Dự án tiêu biểu
Kích thước: 2000mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 2200mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000
Kích thước: 3000mm x 2400mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/10000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech.
Online: 7   |   Hôm nay: 66   |   Tổng: 87953
Facebook chat
zalo