ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH

ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH
ARTTECH MODEL | MÔ HÌNH ARTTECH
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH
Dự án tiêu biểu
Kích thước: 2200mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 1300mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 3000mm x 2400mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 2200mm x 2200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 3000mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech. Design by Nina.vn
Oline: 29   |   Hôm nay: 112   |   Tổng: 56306
Facebook chat
zalo