Addurl.nu

9X AN SƯƠNG

9X AN SƯƠNG

9X AN SƯƠNG

9X AN SƯƠNG

9X AN SƯƠNG
9X AN SƯƠNG
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

9X AN SƯƠNG

Kích thước: 1800mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/150

Công trình hoàn thành vào năm 2023. 

Dự án khác
Kích thước: 4500mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 3850mm x 3400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2200mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1500mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 3500mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 2600mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1900mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/100