Addurl.nu

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ
Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

Chung cư KHANG PHÚ - Quận TÂN PHÚ

Kích thước: 1000mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/100

Công trình hoàn thành vào năm 2003. Có lẽ đây là 1 trong những công trình đầu tay của a Thạch - Giám đốc Công ty ARTTECH bay giờ.

Dự án khác
Kích thước: 4500mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1800mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/150
Kích thước: 3850mm x 3400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2200mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1500mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 3500mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 2600mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/75