Addurl.nu

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM
NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

NHÀ MÁY BIA TIGER - VIỆT NAM

Kích thước: 2000mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/300

Công trình hoàn thành vào năm 2002. Thời kỳ mấy ae còn làm chung - thời kỳ mới bước chân vào nghề MO HINH KIEN TRUC

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3200mm x 2300mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200