Addurl.nu

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1
BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

BẾN THÀNH TOWER - QUẬN 1

Kích thước: 1000mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/40

Công trình hoàn thành vào năm 2008. Vì có hình là hình trụ, lại túm vào bên trên nên công trình rất khó thực hiện.

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1200mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1200mm x 800mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 900mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 900mm x 900mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1100mm x 1100mm - Tỷ lệ: 1/200