Addurl.nu

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN
KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

KHU DL SINH THÁI ĐẦM THỊ NẠI - QN

Kích thước: 1600mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/1000

Công trình hoàn thành vào năm 2016. Năm mà MÔ HÌNH ARTTECH phát triển rực rỡ, với những hợp đồng lớn và những đối tác lớn.

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/500
Kích thước: 2200mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 4400mm x 2800mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 3000mm x 2400mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1500mm x 1000mm - Tỷ lệ: 1/500
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 850mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 2000mm x 2000mm - Tỷ lệ: 1/400