Addurl.nu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Kích thước: 2300mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400

Công trình hoàn thành vào năm 2017. Năm mà MÔ HÌNH ARTTECH thành công nối tiếp thành công.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000