Addurl.nu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER
MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình Dự án THINH GIA TOWER
x
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985 058 558 - KTS THẠCH

THINH GIA TOWER - BÌNH DƯƠNG

Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/100

Công trình hoàn thành vào năm 2018

Dự án khác
Kích thước: 1000mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1600mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1900mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 2600mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/100
Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/150
Kích thước: 1800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/50
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 2200mm x 2200mm - Tỷ lệ: 1/75
Kích thước: 1800mm x 600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 2800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/75
0
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech.
Online: 3   |   Hôm nay: 158   |   Tổng: 308893
Facebook chat
zalo