Addurl.nu

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

QUY HOẠCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

Kích thước: 1500mm x 0,9mm - Tỷ lệ: 1/200

Công trình hoàn thành vào năm 2020

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000