Addurl.nu

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh
KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

KHU CÔNG NGHIỆP AA - Tây Ninh

Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/1000

Công trình hoàn thành vào năm 2018. 

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3200mm x 2300mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300