Addurl.nu

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

ĐỒNG NHÂN VILLAGE - BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kích thước: 2000mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/300

Công trình hoàn thành vào năm 2018. MÔ HÌNH ARTTECH đã có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Tiếp tục phấn đấu, nâng cao Chất lượng và Dịch vụ để không làm phụ lòng của các đối tác trước kia, hiện giờ cũng như sau này.

Dự án khác
Kích thước: 5200mm x 3600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 2800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 3700mm x 1950mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 4000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 3800mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2700mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/400
Kích thước: 1900mm x 1900mm - Tỷ lệ: 1/750
Kích thước: 2000mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 1800mm x 1800mm - Tỷ lệ: 1/2000