Addurl.nu

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM
CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

Kích thước: 3200mm x 2300mm - Tỷ lệ: 1/250

Công trình hoàn thành vào năm 2019. 

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300