Addurl.nu

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM
MÔ HÌNH ARTTECH - Mô hình NHÀ MÁY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM
x
Địa chỉ: 965/36/11, Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Email: mohinharttech@gmail.com Hotline: 0985058558 - KTS Thạch

CÔNG TY GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM

Kích thước: 3200mm x 2300mm - Tỷ lệ: 1/250

Công trình hoàn thành vào năm 2019. 

Dự án khác
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 2000mm x 1700mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 1600mm x 1600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/1000
Kích thước: 3000mm x 2600mm - Tỷ lệ: 1/250
Kích thước: 1800mm x 1400mm - Tỷ lệ: 1/200
Kích thước: 1600mm x 1200mm - Tỷ lệ: 1/300
Kích thước: 2000mm x 1500mm - Tỷ lệ: 1/300
Copyright © 2018. Thiết kế xây dựng Arttech.
Online: 6   |   Hôm nay: 30   |   Tổng: 573111
Facebook chat
zalo